Κλείστε το πιο σημαντικό ραντεβού της ζωής σας!

Το κάπνισμα, η υπέρταση, ο διαβήτης, το κληρονομικό ιστορικό και η δυσλιπιδαιμία (υψηλή χοληστερόλη) αποτελούν τους κλασικούς προδιαθεσικούς παράγοντες για την εμφάνιση των καρδιαγγειακών νοσημάτων. Ο κάθε παράγοντας αυξάνει τον κίνδυνο γραμμικά, αλλά όταν συνυπάρχουν, η επίδρασή τους πολλαπλασιάζεται. Έτσι λοιπόν, αναλόγως με τους προδιαθεσικούς παράγοντες που έχει ο καθένας, μας το ρίσκο για να παρουσιάσουμε στο μέλλον κάποιο καρδιαγγειακό επεισόδιο διαφέρει. 

Διαστρωμάτωση μελλοντικού ρίσκου

Η διαστρωμάτωση (υπολογισμός) του μελλοντικού ρίσκου περιλαμβάνει διάφορους αλγόριθμους, που με μεγάλη ακρίβεια, μας κατατάσσουν σε κατηγορίες κινδύνου (χαμηλού, μέτριου, υψηλού). Εδώ θα βρείτε τον πιο έγκυρο αλγόριθμο για να υπολογίσετε το μελλοντικό ρίσκο που έχετε για να εμφανίσετε σοβαρά μελλοντικά καρδιακά νοσήματα (θάνατο και έμφραγμα) στην επόμενη δεκαετία. Απευθύνεται αυστηρά σε ασυμπτωματικά άτομα, ηλικίας μεγαλύτερης των 40 ετών. H ομάδα του pericardium, σας προσφέρει τη δυνατότητα να το πραγματοποιήσετε άμεσα, από τον υπολογιστή ή το κινητό σας! 

Με το συγκεκριμένο τεστ, υπολογίζουμε τον  πιθανό καρδιαγγειακό κίνδυνο σε βάθος δεκαετίας και βάση των αποτελεσμάτων, έχουμε την παρακάτω κατηγοριοποίηση:

<5 %
ΧΑΜΗΛΟ
5-7,5 %
ΟΡΙΑΚΟ
7,5-20 %
ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ
>20 %
ΥΨΗΛΟ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ
Όλες οι πληροφορίες που εμπεριέχονται και προκύπτουν από τη χρήση του εκτιμητή κινδύνου pericardium MESA risk score calculator, διατίθενται αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Οι ανωτέρω πληροφορίες δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διάγνωση ή θεραπεία οποιουδήποτε προβλήματος υγείας ή νόσου. Αυτές οι πληροφορίες δεν αποσκοπούν κατά κανέναν τρόπο να υποκαταστήσουν την κλινική κρίση ή να καθοδηγήσουν την ιατρική φροντίδα μεμονωμένων ασθενών. Με το παρόν, ο χρήστης καθίσταται ενήμερος ότι οι πληροφορίες που περιέχονται εδώ μπορεί να μην ανταποκρίνονται στις ανάγκες του. Ο χρήστης καλείται να λάβει γνώση ότι, αν και οι πληροφορίες βασίζονται στην ιατρική έρευνα και βιβλιογραφία, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε για την ορθότητα, την πληρότητα και την επικαιρότητά τους. Ο χρήστης του λογισμικού αναλαμβάνει την αποκλειστική ευθύνη για οποιεσδήποτε αποφάσεις και δράσεις βασιστούν σε πληροφορίες που περιέχονται στον εκτιμητή κινδύνου pericardium MESA risk score calculator. Το pericardium, οι δημιουργοί του συστήματος και οποιοσδήποτε άλλος έχει εμπλακεί στην προετοιμασία, δημοσίευση ή διανομή του pericardium MESA risk score calculator δεν φέρει ευθύνη για καμία ειδική, επακόλουθη ή παραδειγματική ζημία κατά μέρος ή καθ’ ολοκληρία από τη χρήση ή από την αποδοχή του συστήματος και των παρεχόμενων πληροφοριών από τον χρήστη. Το pericardium αποποιείται κάθε ευθύνης σχετικής με αυτές τις πληροφορίες, είτε εκπεφρασμένες είτε συνεπαγόμενες, συμπεριλαμβανομένης κάθε εγγύησης ως προς την ποιότητα, ακρίβεια, επικαιρότητα ή καταλληλότητά τους για οποιονδήποτε σκοπό. Οι διαδικτυακές υποστηρικτικές υπηρεσίες και οι δημιουργοί, οι προγραμματιστές και οι διανομείς του συστήματος, δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για τυχόν εσφαλμένα αποτελέσματα εξαιτίας αστοχιών του συστήματος. Η πρόσβαση και χρήση του εκτιμητή κινδύνου pericardium MESA risk score calculator παρέχεται χωρίς εγγύηση εμπορευματοποίησης ή καταλληλότητας για οποιονδήποτε σκοπό ή οποιαδήποτε άλλη εγγύηση, εκπεφρασμένης ή συνεπαγόμενης. Σε καμία περίπτωση το pericardium δεν φέρει ευθύνη για ειδικές, άμεσες, έμμεσες ή επακόλουθες ζημιές, χρεώσεις, απαιτήσεις, κόστη, αξιώσεις, απώλειες εσόδων ή έξοδα οποιασδήποτε φύσης που προκύπτουν από τη χρήση του pericardium MESA risk score calculator. Με τη χρήση του, ο χρήστης συμφωνεί ότι συμμορφώνεται με τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και κάθε άλλο ισχύοντα νόμο σχετικό με την πνευματική ιδιοκτησία.

pericardium MESA risk score calculator

ΦΥΛΗ     Λευκός     Λατινοαμερικάνος
    Ασιάτης     Έγχρωμος
ΦΥΛΟ     Γυναίκα     'Ανδρας
ΗΛΙΚΙΑ
Αποδεκτές τιμές 40-79 έτη. Αν συμπληρώσετε τιμές στο πεδίο CAC, τα όρια είναι από 45-79 έτη.
    ετών
ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
Αποδεκτές τιμές 130-300 mg/dL. Άτομα με τιμές LDL >190 πιθανά να χρειάζονται έλεγχο για οικογενή δυσλιπιδαιμία.
    mg/dL
HDL ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
Αποδεκτές τιμές 20-100 mg/dL.
    mg/dL
ΣΥΣΤΟΛΙΚΗ ΠΙΕΣΗ
Αποδεκτές τιμές 95-300 mmHg.
    mmHg
ΥΠΕΡΤΑΣΙΚΗ ΑΓΩΓΗ     Όχι     Ναι
ΑΓΩΓΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΛΙΠΙΔΙΩΝ     Όχι     Ναι
ΔΙΑΒΗΤΗΣ     Όχι     Ναι
ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ/-ΣΤΡΙΑ     Όχι     Ναι
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ     Όχι     Ναι

Αν δεν εμφανίζεται στο κόκκινο πλαίσιο το τελικό αποτέλεσμα, βεβαιωθείτε ότι έχετε δώσει τιμές, σε όλα τα παραπάνω πεδία.

ΟΡΟΙ   ΡΙΣΚΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ (%)
CAC  (προαιρετικό)
Η εκτίμηση του φορτίου του ασβεστίου απαιτεί scan από τομογράφο.
    Agatston units
ΟΡΟΙ
Με εκτίμηση CAC.
    ΡΙΣΚΟ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ (%)
  Με εκτίμηση CAC.
 

Πρωτογενής πρόληψη

Η καινοτομία που η ομάδα του pericardium προσφέρει στην πρωτογενή πρόληψη, περιλαμβάνει την εκτίμηση του φορτίου ασβεστίου που έχει ο κάθε άνθρωπος στα αγγεία που αιματώνουν την καρδιά του (στεφανιαία). Η δε μέτρηση γίνεται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Kέντρο.

Το ασβέστιο αποτελεί ανεξάρτητο αλλά και πολύ ισχυρό προγνωστικό παράγοντα κινδύνου για την ύπαρξη αποφρακτικής αθηρωματικής νόσου στα στεφανιαία αγγεία.

Η εξέταση γίνεται αναίμακτα και ανώδυνα, χωρίς την χρήση σκιαστικού στον υψηλής τεχνολογίας αξονικό στεφανιογράφο. Διαρκεί μόνο λίγα λεπτά και ανιχνεύει με μεγάλη ακρίβεια την ποσότητα ασβεστίου που υπάρχει στα στεφανιαία αγγεία. Στην ίδια επίσκεψη ο εξεταζόμενος υποβάλλεται σε εξετάσεις αίματος για την εκτίμηση του λιπιδαιμικού προφίλ (χοληστερόλη, τριγλυκερίδια, HDL, LDL) και του σακχάρου. Με την ολοκλήρωση των εξετάσεων η ομάδα του pericardium θα σας δώσει σαφείς, αναλυτικές και κυρίως στοχευμένες οδηγίες για τον μελλοντικό κίνδυνο αλλά και την πρόληψή του.

Εάν ανήκετε σε κάποια από τις ακόλουθες κατηγορίες μην χάνετε χρόνο, κλείστε το πιο σημαντικό ραντεβού της ζωής σας! Η πρόληψη είναι το πιο σημαντικό στοιχείο στην εξίσωση της ζωής.

  • Άνδρες άνω των 40 ετών και γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση
  • Ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη
  • Ασθενείς με χρόνια νεφρική νόσο-νεφρική ανεπάρκεια
  • Άτομα με οικογενειακό ιστορικό πρώιμης εκδήλωσης στεφανιαίας νόσου
  • Άτομα με υπέρταση
  • Άτομα με χρόνια φλεγμονώδη νοσήματα
  • Ενήλικα άτομα που καπνίζουν
  • Ενήλικα άτομα με σεξουαλική δυσλειτουργία
  • Yπέρβαρα ή/και παχύσαρκα άτομα
  • Συγγενείς ατόμων με κληρονομικές διαταραχές λιπιδίων
Scroll Up
sexshop