Διοισοφάγειο
υπερηχοκαρδιογράφημα

Διοισοφάγειο
υπερηχο-
καρδιογράφημα

Το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα (ΤΟΕ), είναι μία ειδική εξέταση που πραγματοποιείται από πιστοποιημένο ιατρό για να έχουμε απεικόνιση με μεγαλύτερη λεπτομέρεια των καρδιακών κοιλοτήτων, των βαλβίδων αλλά και των μεγάλων αγγείων (αορτή). Με το παρακάτω άρθρο-οδηγό η ομάδα του pericardium σας παρουσιάζει αναλυτικά την εξειδικευμένη αυτή απεικονιστική τεχνική.

Τι είναι το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα;

Πρόκειται για μια εξειδικευμένη εξέταση υπερήχων καρδιάς που γίνεται με την τοποθέτηση και προώθηση διά του στόματος στον οισοφάγο, μιας ειδικής λεπτής κεφαλής υπερήχων. Η διαδικασία είναι παρόμοια με τη γαστροσκόπηση, με τη διαφορά ότι με την κεφαλή αυτή (probe), μπορούμε και πλησιάζουμε την καρδιά διά μέσου του οισοφάγου και λαμβάνουμε πολύ πιο καθαρές εικόνες σε σχέση με έναν απλό διαθωρακικό υπερηχογράφημα. Με αυτόν τον τρόπο, δίδονται απαντήσεις σε καταστάσεις που η απλή υπερηχογραφία δεν είναι επαρκής.

1

Ο ιατρός προωθεί τον ηχοβολέα στον οισοφάγο

2

Διοισοφάγειο υπέρηχο καρδιάς, με τον καθετήρα στον οισοφάγο (θα μπορούσε να τοποθετηθεί και στο στομάχι)

3

Μέσω του ηχοβολέα, τα ηχητικά κύματα απεικονίζουν την καρδιά

4

Καρδιακός κόλπος

5

Κοιλία

6

Στομάχι

7

Ηχοκαρδιογράφημα

8

Η καρδιά

9

Καρδιακός κόλπος

10

Κοιλίες

Ποιες είναι οι κύριες ενδείξεις;

Στην πλειονότητα των ασθενών που παραπέμπονται για διοισοφάγειο υπερηχογράφημα γίνεται έλεγχος:

  • κάποιας βαλβιδοπάθειας: ιδιαίτερα παθήσεις της μιτροειδούς βαλβίδος (πρόπτωση, στένωση, εκτίμηση σοβαρότητας ανεπάρκειας)
  • εκτίμηση εμβολογόνων εστιών: σε περιστατικά με ισχαιμικό εγκεφαλικό επεισόδιο (ανάδειξη θρόμβου στο ωτίο του αριστερού κόλπου, θρόμβοι εντός των κόλπων, ανοιχτό ωοειδές τρήμα)
  • εκτίμηση παρουσίας θρόμβων στο ωτίο του αριστερού κόλπου: σε αρρυθμιολογικά περιστατικά είτε προ ηλεκτρικής ανάταξης κολπικής μαρμαρυγής, είτε πριν από ηλεκτροφυσιολογική μελέτη και ablation
  • παρουσία εκβλαστήσεων: στις βαλβίδες, στο ενδοκάρδιο καθώς και παρουσία αποστημάτων σε περιστατικά με ενδείξεις ενδοκαρδίτιδας
  • επείγουσα εκτίμηση σε περιστατικά διαχωρισμού της αορτής: στα οποία μπορεί να δοθεί άμεσα διάγνωση καθώς επίσης και εκτίμηση του σημείου του διαχωρισμού (ανιούσα αορτή, τόξο, κατιούσα θωρακική αορτή) και της έκτασης καθώς αυτά τα ευρήματα θα καθορίσουν το χειρουργικό πλάνο
  • εκτίμηση ασθενών για διακαθετηριακές επεμβάσεις: (σύγκλειση ωτίου αριστερού κόλπου, σύγκλειση ωοειδούς τρήματος και μεσοκολπικής επικοινωνίας, διακαθετηριακή αντικατάσταση και επιδιόρθωση μιτροειδούς και τριγλώχινας βαλβίδος –MitraClip/Pascal/Valve-in-Valve/Valve-In-Ring).

Πως γίνεται;

Ο ασθενής για να υποβληθεί στη συγκεκριμένη εξέταση θα πρέπει να παραμέινει 6 ώρες νήστις από φαγητό και 4 ώρες από νερό και οποιοδήποτε υγρό. Στη συνέχεια τοποθετείται φλεβοκαθετήρας για τη χορήγηση ελαφριάς μέθης ώστε η εξέταση να είναι φιλική και ανώδυνη για τον ασθενή, χορηγείται οξυγόνο, τοπικό αναισθητικό στη στοματική κοιλότητα και κατόπιν προωθείται ο ηχοβολέας μέσα στον οισοφάγο για να γίνει η εξέταση.

Η πλειονότητα των εξέτασεων μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 10-15 λεπτών ανάλογα με την ένδειξη της διενέργειας της εξέτασης. Καθόλη τη διάρκεια της εξέτασης γίνεται παρακολούθηση των ζωτικών σημείων και στο τέλος χορηγείται αντίδοτο για τη μέθη, ώστε ο ασθενής να ανακτήσει πλήρως τις αισθήσεις του.

Μετά το πέρας της εξέτασης ο ασθενής θα μπορεί να φύγει από τον χώρο του νοσοκομείου 30 λεπτά αργότερα και να σιτιστεί περίπου 2 ώρες μετά.

Μελέτη του μιτροειδικού δακτυλίου με τρισδιάστατη υπερηχωκαρδιογραφία: (αριστερά) Προσθιο-οπίσθια (A-P) διάμετρος και (δεξιά) Προσθιοπλάγια-οπισθιομέση (AL-PM) διάμετρος. Αo: αορτικός δακτύλιος.

Υπάρχουν αντενδείξεις για την εξέταση;

Σε αυτή τη μέθοδο δεν μπορεί να υποβληθεί ασθενής που έχει σιτιστεί προσφάτως, ασθενής με δυσφαγία ή γνωστό ιστορικό με ανωμαλίες ή κιρσούς του οισοφάγου, ασθενής με αλλεργία στην ξυλοκαϊνη και ασθενής με λήψη sintrom και μεγάλη παράταση του χρόνου INR>3.

Ποιες είναι οι πιθανές επιπλοκές της εξέτασης;

Αλλεργία στην ξυλοκαϊνη που θα πρέπει να το γνωρίζουμε εξαρχής, τραυματισμός οισοφάγου, πνιγμός από ξένα σώματα (δόντια που αφαιρούνται στην αρχή της εξέτασης) και υποξυγοναιμία ή αιμοδυναμική επιβάρυνση του ασθενούς από τη χορήγηση μέθης. Όλες αυτές οι επιπλοκές εμφανίζονται σε ποσοστό < 0,1% στα χέρια ενός έμπειρου καρδιολόγου-ηχωκαρδιολόγου.

Device Slider
Τρισδιάστατη διοισοφάγειος απεικόνιση αθηρωμάτωσης κατιούσας θωρακικής αορτής

Η ηχωκαρδιογραφική μελέτη καταγράφεται και αποθηκεύεται σε ηλεκτρονική μορφή στη βάση δεδομένων μας ώστε να μπορούμε να ανατρέξουμε στο μέλλον και επιλέον, δίδεται με πόρισμα γραπτώς και αντίγραφο με CD στον ασθενή, ώστε να μπορεί να το συζητήσει με τον θεράποντα ιατρό του σε δεύτερο χρόνο.

Biplane προβολή ωτίου του αριστερού κόλπου, ελεύθερο θρόμβων
Τριδιάστατη απεικόνιση δίπτυχης αορτικής βαλβίδος
Τρισδιάσταση διοισοφάγειος απεικόνιση θρόμβων καλωδίου βηματοδότη
Ανάδειξη μεσοκολπικού διαφράγματος με Color Doppler για παρουσία ελλείμματος ή ανοιχτού ωοειδούς τρήματος
Biplane προβολή
της μιτροειδούς βαλβίδος
Δύο διαστάσεων απεικόνιση δίπτυχης αορτικής βαλβίδος
Τρισδιάσταση διοισοφάγειος απεικόνιση θρόμβων καλωδίου βηματοδότη
Tομή 4 κοιλοτήτων με σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς
Biplane προβολή ωτίου του αριστερού κόλπου, ελεύθερο θρόμβων
Biplane προβολή
της μιτροειδούς βαλβίδος
Τριδιάστατη απεικόνιση δίπτυχης αορτικής βαλβίδος
Δύο διαστάσεων απεικόνιση δίπτυχης αορτικής βαλβίδος
Τρισδιάσταση διοισοφάγειος απεικόνιση θρόμβων καλωδίου βηματοδότη
Τρισδιάσταση διοισοφάγειος απεικόνιση θρόμβων καλωδίου βηματοδότη
Ανάδειξη μεσοκολπικού διαφράγματος με Color Doppler για παρουσία ελλείμματος ή ανοιχτού ωοειδούς τρήματος
Tομή 4 κοιλοτήτων με σοβαρή ανεπάρκεια μιτροειδούς

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Scroll Up
sexshop