Απόστολος Τζίκας

MD, PhD, FESC

Επεμβατικός Καρδιολόγος Δομικών και Συγγενών Καρδιοπαθειών

Ο Απόστολος Τζίκας σπούδασε ιατρική στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και εξειδικεύτηκε στην Καρδιολογία στα Νοσοκομεία ΑΧΕΠΑ και Γ. Παπανικολάου. Στη συνέχεια έκανε διδακτορικό στο Thoraxcenter του Ρότερνταμ της Ολλανδίας και μεταδιδακτορικό στο Montreal Heart Institute του Καναδά στην Επεμβατική Καρδιολογία Δομικών και Συγγενών Καρδιοπαθειών.

Επέστρεψε στην Ελλάδα το 2012, αλλά συνέχισε να διδάσκει στα εργαστήρια νοσοκομείων του εξωτερικού με πάνω από 600 επεμβάσεις σε 32 χώρες. Μεταξύ αυτών στο Emory University Hospital, το Cleveland Clinic, το Karolinska University Hospital κ.α. Ο Dr Τζίκας είναι διεθνώς πιστοποιημένος εκπαιδευτής (proctor) για τις συσκευές Amplatzer και Portico THV, οι οποίες χρησιμοποιούνται σε μία πληθώρα καρδιακών επεμβάσεων. Στην Ελλάδα εργάζεται στο Ιατρικό Διαβαλκανικό, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ και διατηρεί ιατρείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Ασκληπιού 10, Πυλαία, 57001 Θεσσαλονίκη
T +30 2310 400000
Κ +30 6944 631674
tzikas@pericardium.gr

ΕΠΑΙΔΕΥΣΗ

2012 –

Επεμβατικός Καρδιολόγος
Δομικών και Συγγενών Καρδιοπαθειών​
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη
Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης

2012 –
2010-2012

Κλινικός Συνεργάτης, Επεμβατικής Καρδιολογίας
Structural-Congenital Heart Disease
Montreal Heart Institute, Montreal, Canada

2010-2012
2011

Διδάκτωρ, Επεμβατικής Καρδιολογίας
PhD book “The role of advanced imaging in transcatheter aortic valve implantation”, Erasmus University of Rotterdam, Netherlands

2011
2009-2010
Ερευνητικός Συνεργάτης, Επεμβατικής Καρδιολογίας
Transcatheter Valve Program,Thoraxcenter,
Erasmus Medical Center, Rotterdam, Netherlands
2009-2010

ΕKΠΑΙΔΕΥΣΗ-ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Structural-Congenital Heart Disease,
Montreal Heart Institute, Canada

1.137 επεμβατικές διαδικασίες

 • Coronary diagnostics, right-left catheterizations, adult congenital
  catheterizations, trans-septal punctures, A-V loops
 • Simple and complex PCIs, rotablators, primary PCIs, ASD, PFO,
 • VSD, LAA, and paravalvular leak closures, aortic coarctation repairs, mitral, aortic and pulmonary valve balloon dilatations
 • Complex adult congenital interventions, transcatheter aortic
  valve implantations, pulmonary valve implantations, mitral valve repairs

St Justine Children Hospital, Montreal, Canada
50 επεμβατικές διαδικασίες

 • Right-left catheterizations, children congenital catheterizations,
  ASD, VSD, PDA, and collaterals closures, aortic coarctation
  repairs, pulmonary arteries and valve balloon dilatations.

ΒΡΑΒΕΙΑ

2014

The ESC Cardiology Quiz, European Society of Cardiology Congress 2014, Barcelona, Spain

2014
2014

The Investigator Award, European Stroke Conference 2014, Nice, France

2014
2011

Best Challenging Case Award TCT, San Francisco, USA

2011
2010

Research Training Grant 2010-2011, Hellenic Cardiology Foundation

2010
2010

Research Training Grant, Hellenic Cardiological Society

2010
2010

Research Training Grant, Cardiological Society of North Greece

2010
2009

Interventional Cardiology Research Training Grant, European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions – European Society of Cardiology

2009

Συμμετοχές – Ομάδες Εργασίας

2012

International Editorial Board – EuroIntervention Journal

2012
2012

Working Group for Adult Congenital Heart Disease – European Society of Cardiology

2012
2011

Hellenic Cardiological Society

2011
2010

Fellow of European Society of Cardiology

2010
2010

Working Group for Valvular Heart Disease – European Society of Cardiology

2010
2009

European Association of Percutaneous Cardiovascular Interventions

2009

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (peer reviewed articles)

2019 Saw J, Nielsen-Kudsk JE, Bergmann M, Daniels MJ, Tzikas A, Reisman M, Rana BS. Antithrombotic Therapy and Device-Related Thrombosis Following Endovascular Left Atrial Appendage Closure. JACC Cardiovasc Interv. 2019 May 11. pii: S1936-8798(18)32284-2. doi: 10.1016/j.jcin.2018.11.001
  Cruz-González I, González-Ferreiro R, Freixa X, Gafoor S, Shakir S, Omran H, Berti S, Santoro G, Kefer J, Landmesser U, Nielsen-Kudsk JE, Kanagaratnam P, Nietlispach F, Gloekler S, Aminian A, Danna P, Rezzaghi M, Stock F, Stolcova M, Paiva L, Costa M, Millán X, Ibrahim R, Tichelbäcker T, Schillinger W, Park JW, Sievert H, Meier B, Tzikas A. Left atrial appendage occlusion for stroke despite oral anticoagulation (resistant stroke). Results from the Amplatzer Cardiac Plug registry. Rev Esp Cardiol (Engl Ed). 2019 Apr 27
  Kartas A, Samaras A, Vasdeki D, Dividis G, Fotos G, Paschou E, Forozidou E, Tsoukra P, Kotsi E, Goulas I, Efthimiadis G, Giamouzis G, Karvounis H, Tzikas A, Giannakoulas G. Hospitalization affects the anticoagulation patterns of patients with atrial fibrillation. J Thromb Thrombolysis. 2019 Mar 4. doi: 10.1007/s11239-019-01832-x
  Kartas A, Samaras A, Vasdeki D, Dividis G, Fotos G, Paschou E, Forozidou E, Tsoukra P, Kotsi E, Goulas I, Efthimiadis G, Karvounis H, Tzikas A, Giannakoulas G. Flaws in Anticoagulation Strategies in Patients With Atrial Fibrillation at Hospital Discharge. J Cardiovasc Pharmacol Ther. 2019 Jan 1:1074248418821712
2018 Lee OH, Kim YD, Kim JS, Pak HN, Hong GR, Shim CY, Uhm JS, Cho IJ, Joung B, Hong SJ, Ahn CM, Kim BK, Ko YG, Choi D, Hong MK, Yu CW, Lee HJ, Kang WC, Shin ES, Choi RK, Lim DS, Freixa X, Tzikas A, Heo JH, Jang Y, Park JW. Favorable neurological outcome after ischemic cerebrovascular events in patients treated with percutaneous left atrial appendage occlusion compared with warfarin. Catheter Cardiovasc Interv. 2018 Oct 2. doi: 10.1002/ccd.27913
  Tzikas A. Evolving technologies for percutaneous left atrial appendage occlusion. Trends Cardiovasc Med. 2018 Sep 18. pii: S1050-1738(18)30201-9. doi: 10.1016/j.tcm.2018.09.009
  Tzikas A. Left Atrial Appendage Occlusion for Stroke Prevention in Patients with Atrial Fibrillation. Interv Cardiol Clin. 2018 Apr;7(2):xiii-xiv
  Thakkar J, Vasdeki D, Tzikas A, Meier B, Saw J. Incidence, Prevention, and Management of Periprocedural Complications of Left Atrial Appendage Occlusion. Interv Cardiol Clin. 2018 Apr;7(2):243-252
  Meier B, Stegink W, Tzikas A. History of Percutaneous Left Atrial Appendage Occlusion with Amplatzer Devices. Interv Cardiol Clin. 2018 Apr;7(2):151-158
2017 Lempereur M, Aminian A, Freixa X, Gafoor S, Shakir S, Omran H, Berti S, Santoro G, Kefer J, Landmesser U, Nielsen-Kudsk J, Cruz-Gonzalez I, Kanagaratnam P, Nietlispach F, Ibrahim R, Sievert H, Schillinger W, Park JW, Gloekler S, Tzikas A. Left atrial appendage occlusion in patients with atrial fibrillation and previous major gastrointestinal bleeding (from the Amplatzer Cardiac Plug Multicenter Registry). Am J Cardiol. 2017 Aug 1;120(3):414-420
  Tzikas A, Freixa X, Gafoor S, Giannakoulas G, Shakir S, Berti S, Kefer J, Aminian A, Cruz-González I, Nietlispach F, Ibrahim R, Schillinger W, Meier B, Park JW, Sievert H, Karvounis H. Patients with intracranial bleeding and atrial fibrillation treated with left atrial appendage occlusion: results from the Amplatzer Cardiac Plug registry. Int J Cardiol. 2017 Jun 1;236:232-236
  Lempereur M, Aminian A, Freixa X, Gafoor S, Kefer J, Tzikas A, Legrand V, Saw J. Device-associated thrombus formation after left atrial appendage occlusion: A systematic review of events reported with the Watchman, the Amplatzer Cardiac Plug and the Amulet. Catheter Cardiovasc Interv. 2017 Nov 1;90(5):E111-E121
  Saw J, Tzikas A, Shakir S, Gafoor S, Omran H, Nielsen-Kudsk J, Kefer J, Aminian A, Berti S, Santoro G, Nietlispach F, Moschovitis A, Cruz-Gonzalez I, Stammen F, Tichelbacker T, Freixa X, Ibrahim R, Schillinger W, Meier B, Sievert H, Gloekler S. Incidence and clinical impact of device-associated thrombus and peri-device leak following LAA closure with the Amplatzer Cardiac Plug. JACC Cardiovasc Interv. 2017 Feb 27;10(4):391-399. doi: 10.1016/j.jcin.2016.11.029
  Tzikas A, Holmes DR, Gafoor S, Ruiz CE, Blomström-Lundqvist C, Diener HC, Cappato R, Kar S, Lee RJ, Byrne RA, Ibrahim R, Lakkireddy D, Soliman OI, Nabauer M, Schneider S, Brachman J, Saver JL, Tiemann K, Sievert H, Camm J, Lewalter T.
 Percutaneous left atrial appendage occlusion: the Munich consensus document on definitions, endpoints and data collection requirements for clinical studies. Europace 2017 Jan;19(1):4-15. doi: 10.1093/europace/euw141
  Freixa X, Llull L, Gafoor S, Cruz-Gonzalez I, Shakir S, Omran H, Berti S, Santoro G, Kefer J, Landmesser U, Nielsen-Kudsk JE, Kanagaratnam P, Nietlispach F, Gloekler S, Aminian A, Danna P, Rezzaghi M, Stock F, Stolcova M, Paiva L, Costa M, Millán X, Ibrahim R, Tichelbäcker T, Schillinger W, Park JW, Sievert H, Meier B, Tzikas A. Characterization of Cerebrovascular Events After Left Atrial Appendage Occlusion. Am J Cardiol. 2016 Dec 15;118(12):1836-1841.
2016 Sianos G, Giannakoulas G, Konstantinidis NV, Mouratoglou SA, Koletas V, Sofidis G, Tzikas A, Giamouzis G, Karvounis H. A case of balloon pulmonary angioplasty as a palliative therapy in chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Hellenic J Cardiol. 2016 Nov 16. pii: S1109-9666(16)30287-1. doi: 10.1016/j.hjc.2016.11.006. [Epub ahead]
  Al-Kassou B, Tzikas A, Stock F, Neikes F, Völz A, Omran H. A comparison of two-dimensional and real time 3D transesophageal echocardiography and angiography for assessing the left atrial appendage anatomy for sizing a left atrial appendage occlusion system – impact of volume loading. EuroIntervention 2016 Dec 15. pii: EIJ-D-15-00543. doi: 10.4244/EIJ-D-15-00543. [Epub ahead of print]
  Tzikas A, Amrane H, Bedogni F, Brambilla N, Kefer J, Manoharan G, Makkar R, Möllman H, Rodes-Cabau J, Schäfer U, Settergren M, Spargias K, Van Boven A, Walter T, Worthley SG, Sondergaard L. Transcatheter Aortic Valve Replacement Using the Portico System: 10 Things to Remember. J Interv Cardiol. 2016 Oct;29(5):523-529. doi: 10.1111/joic.12322.
  Tzikas A, Bergmann MW. Left atrial appendage closure: patient, device and post-procedure drug selection. EuroIntervention 2016 May 17;12 Suppl X:X48-X54.
  Tzikas A, Sievert H, Holmes DR. Percutaneous left atrial appendage occlusion in 2016. EuroIntervention 2016;11:1576-8.
  Kefer J, Tzikas A, Freixa X, Shakir S, Gafoor S, Nielsen-Kudsk JE, Berti S, Santoro G, Aminian A, Landmesser U, Nietlispach F, Ibrahim R, Danna PL, Benit E, Budts W, Stammen F, De Potter T, Tichelbäcker T, Gloekler S, Kanagaratnam P, Costa M, Cruz-Gonzalez I, Sievert H, Schillinger W, Park JW, Meier B, Omran H. Impact of chronic kidney disease on left atrial appendage occlusion for stroke prevention in patients with atrial fibrillation. Int J Cardiol. 2016 Jan 9;207:335-340.
  Abualsaud A, Freixa X, Tzikas A, Chan J, Garceau P, Basmadjian A, Ibrahim R. Side-by-Side Comparison of LAA Occlusion Performance With the Amplatzer Cardiac Plug and Amplatzer Amulet. J Inv. Cardiol. 2016 Jan;28(1):34-8.
  Tzikas A, Lewalter T. Percutaneous left atrial appendage occlusion for stroke prevention in patients with atrial fibrillation: indications diversity and future perspectives. Continuing Cardiology Education, 2016; 2(1), doi: 10.1002/cce2.18
  Freixa X, Gafoor S, Regueiro A, Cruz-Gonzalez I, Shakir S, Omran H, Berti S, Santoro G, Kefer J, Landmesser U, Nielsen-Kudsk JE, Sievert H, Kanagaratnam P, Nietlispach F, Gloekler S, Aminian A, Danna P, Rezzaghi M, Stock F, Stolcova M, Costa M, Ibrahim R, Schillinger W, Park JW, Meier B, Tzikas A. Comparison of Efficacy and Safety of Left Atrial Appendage Occlusion in Patients Aged <75 to ≥75 Years. Am J Cardiol. 2016;117:84-90.
  Aminian A, Khalil G, Tzikas A. Percutaneous left atrial appendage closure for stroke prevention in India: The beginning of a new era. Indian Heart J. 2015 Dec;67 Suppl 2:S4-6.
  Tzikas A, Holmes DR, Gafoor S, Ruiz CE, Blomström-Lundqvist C, Diener HC, Cappato R, Kar S, Lee RJ, Byrne RA, Ibrahim R, Lakkireddy D, Soliman OI, Nabauer M, Schneider S, Brachman J, Saver JL, Tiemann K, Sievert H, Camm J, Lewalter T.
 Percutaneous left atrial appendage occlusion: the Munich consensus document on definitions, endpoints and data collection requirements for clinical studies. EuroIntervention. 2016 May 17;12(1):103-11.
  Tzikas A, Gafoor S, Meerkin D, Freixa X, Cruz-Gonzalez I, Lewalter T, Saw J, Berti S, Nielsen-Kudsk JE, Ibrahim R, Lakkireddy D, Paul V, Arzamendi D, Nietlispach F, Worthley S, Hildick-Smith D, Thambo J, Tondo C, Aminian A, Kalarus Z, Schmidt B, Sondergaard L, Kefer J, Meier B, Park JW, Sievert H, Omran H. Left Atrial Appendage Occlusion with the Amplatzer Amulet device: an expert consensus step-by-step approach. EuroIntervention. 2016 Apr 20;11(13):1512-21.
  Tzikas A, Shakir S, Sievert S, Omran H, Berti S, Santoro G, Kefer J, Landmesser U, Nielsen-Kudsk JE, Cruz-Gonzalez I, Gafoor S, Tichelbäcker T, Kanagaratnam P, Nietlispach F, Aminian A, Kasch F, Freixa X, Danna P, Rezzaghi M, Vermeersch P, Stock F, Stolcova M, Costa M, Ibrahim R, Schillinger W, Meier B, Park JW. Left atrial appendage occlusion for stroke prevention in atrial fibrillation: multicenter experience with the Amplatzer Cardiac Plug. EuroIntervention. 2016 Feb 20;11(10):1170-9.
2015 Tzikas A, Chrissoheris M, Halapas A, Spargias K. PorticoTM Transcatheter Heart Valve. Hellenic J Cardiol. 2015;56 Suppl A:15-9.
  Tzikas A, Mylotte D, Bergmann M. Real world outcomes of left atrial appendage occlusion. Interventional Cardiology Review. 2015;10(2):109-11
  Berti S, Paradossi U, Meucci F, Trianni G, Tzikas A, Rezzaghi M, Stolkova M, Palmieri C, Mori F, Santoro G. Reply: intracardiac echocardiographic imaging of the left atrial appendage and detection of a peridevice leak after device occlusion. JACC Cardiovasc Interv. 2015 Jan;8(1 Pt A):126-7. doi: 10.1016/j.jcin.2014.12.001.
  Aminian A, Lalmand J, Tzikas A, Budts W, Benit E, Kefer J. Embolization of left atrial appendage closure devices: A systematic review of cases reported with the Watchman device and the Amplatzer Cardiac Plug. Catheter Cardiovasc Interv. 2015 Feb 11. doi: 10.1002/ccd.25891. [Epub ahead]
  Proietti R, Joza J, Arensi A, Levi M, Russo V, Tzikas A, Danna P, Sagone A, Viecca M, Essebag V. Novel nonpharmacologic approaches for stroke prevention in atrial fibrillation: results from clinical trials. Med Devices (Auckl). 2015 Jan 29;8:103-14. doi: 10.2147/MDER.S70672. eCollection 2015.
2014 Freixa X, Abualsaud A, Chan J, Nosair M, Tzikas A, Garceau P, Basmadjian A, Ibrahim R. Left atrial appendage occlusion: Initial experience with the Amplatzer™ Amulet™. Int J Cardiol. 2014 Jul 1;174(3):492-6. doi: 10.1016/j.ijcard. 2014.03.154.
2014 Tzikas A, Chrissoheris M, Halapas A, Spargias K. Next generation Transcatheter Heart Valves: The PorticoTM Valve. Hospital Chronicles 2014;9:Suppl. 154-6.
  Berti S, Paradossi U, Meucci F, Trianni G, Tzikas A, Rezzaghi M, Stolkova M, Palmieri C, Mori F, Santoro G. Periprocedural intracardiac echocardiography for left atrial appendage closure: a dual-center experience. JACC Cardiovasc Interv. 2014 Sep;7(9):1036-44. doi: 10.1016/j.jcin.2014.04.014.
  Sobrino A, Tzikas A, Freixa X, Pulido A, Chan J, Ibrahim R, Basmadjian AJ. Intra-procedural imaging of the left atrial appendage: implications for closure with the Amplatzer Cardiac Plug. Arch Cardiol Mex. 2014 Jan-Mar;84(1):17-24. doi: 10.1016/j.acmx.2013.05.006.
  Freixa X, Arzamendi D, Tzikas A, Noble S, Basmadjian A, Garceau P, Ibrahim R. Cardiac procedures to prevent stroke: patent foramen ovale closure/left atrial appendage occlusion. Can J Cardiol. 2014 Jan;30(1):87-95. doi: 10.1016/j.cjca.2013.11.008.
  Tzikas A, Ibrahim R, Velasco-Sanchez D, Freixa X, Alburquenque M, Khairy P, Bass JL, Ramirez J, Aguirre D, Miro J. Transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defect with the AmplatzerÒ Membranous VSD Occluder 2: Initial world experience and 1 year follow-up. Catheter Cardiovasc Interv. 2014 Mar 1;83(4):571-80. doi: 10.1002/ccd.25004.
2013 Tzikas A, Karagounis L, Bouktsi M, Drevelegas A, Parcharidou D, Ioannidis S, Krasopoulos G, Giannakoulas G. Left atrial appendage occlusion with the amplatzer amulet™ for stroke prevention in atrial fibrillation: the first case in Greece. Hellenic J Cardiol. 2013 Sep-Oct;54(5):408-12.
  Freixa X, Tzikas A, Basmadjian A, Garceau P, Ibrahim R. The Chicken-Wing Morphology: An Anatomical Challenge for Left Atrial Appendage Occlusion. J Interv Cardiol. 2013 Sep 5. doi: 10.1111/joic.12055. [Epub ahead]
  Tzikas A, Freixa X, Ibrahim R. Left atrial appendage occlusion for stroke prevention in patients with atrial fibrillation: ready for the prime time? Expert Rev Cardiovasc Ther. 2013 Dec;11(12):1587-9. doi: 10.1586/14779072.2013.846216.
  van Dalen BM, Tzikas A, Soliman OI, Kauer F, Heuvelman HJ, Vletter WB, Ten Cate FJ, Geleijnse ML. Assessment of subendocardial contractile function in aortic stenosis: a study using speckle tracking echocardiography. Echocardiography. 2013 Mar;30(3):293-300. doi: 10.1111/echo.12051.
  Freixa X, Chan JL, Tzikas A, Garceau P, Basmadjian A, Ibrahim R. The Amplatzer Cardiac Plug 2 for left atrial appendage occlusion: novel features and first-in-man experience. EuroIntervention. 2013 Jan 22;8(9):1094-8. doi: 10.4244/EIJV8I9A167.
  Freixa X, Kwai Chan JL, Tzikas A, Garceau P, Basmadjian A, Ibrahim R. Percutaneous Closure of a Very Large Left Atrial Appendage Using the Amplatzer Amulet. Can J Cardiol. 2013 Oct;29(10):1329.e9-1329.e11. doi: 10.1016/j.cjca.2012.12.022.
  Tzikas A, van der Boon RM, de Jaegere PP. Rebuttal: Contrast aortography and the aortic annulus. Catheter Cardiovasc Interv. 2013 Jun 1;81(7):1254. doi: 10.1002/ccd.23467.
  Freixa X, Tzikas A, Sobrino A, Chan J, Basmadjian AJ, Ibrahim R. Left atrial appendage closure with the Amplatzer Cardiac Plug: Impact of shape and device sizing on follow-up leaks. Int J Cardiol. 2013 Sep 30;168(2):1023-7. doi: 10.1016/j.ijcard.2012.10.031.
  Velasco-Sanchez D, Tzikas A, Ibrahim R, Miró J. Transcatheter closure of perimembranous ventricular septal defects: Initial human experience with the Amplatzer® Membranous VSD Occluder 2. Catheter Cardiovasc Interv. 2013 Sep 1;82(3):474-9. doi: 10.1002/ccd.24361.
2012 Van Mieghem N, Schultz C, van der Boon R, Nuis R, Tzikas A, Gelijnse M, van Domburg R, Serruys P, de Jaegere P. Incidence, timing and predictors of valve dislodgment during TAVI with the Medtronic Corevalve system. Catheter Cardiovasc Interv. 2012 Apr 1;79(5):726-32. doi: 10.1002/ccd.23275.
2011 Tzikas A, Geleijnse ML, Van Mieghem NM, Schultz CJ, Nuis RJ, van Dalen BM, Sarno G, van Domburg RT, Serruys PW, de Jaegere PP. Left ventricular mass regression one year after transcatheter aortic valve implantation. Ann Thorac Surg. 2011;91:685-91.
  Tzikas A, van Dalen BM, Van Mieghem NM, Gutierrez-Chico JL, Nuis RJ, Kauer F, Schultz CJ, Serruys PW, de Jaegere PP, Geleijnse ML. Frequency of conduction abnormalities after transcatheter aortic valve implantation with the Medtronic-CoreValve and the effect on left ventricular ejection fraction. Am J Cardiol. 2011;107:285-9.
  Tzikas A, Schultz CJ, Piazza N, Moelker A, Van Mieghem NM, Nuis RJ, van Geuns RJ, Geleijnse ML, Serruys PW, de Jaegere PPT. Assessment of the aortic annulus by multi-slice computed tomography, contrast aortography and trans-thoracic echocardiography in patients referred for transcatheter aortic valve implantation. Catheter Cardiovasc Interv. 2011;77:868-75.
  Nuis RJ , Van Mieghem NM, Tzikas A, Piazza N, Otten A, Cheng JM, van Domburg RT, Betjes M, Serruys PW, de Jaegere PP. Frequency, determinants and prognostic effects of acute kidney injury and red blood cell transfusion in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation. Catheter Cardiovasc Interv. 2011;77:881-9.
  van Dalen BM, Tzikas A, Soliman OI, Kauer F, Heuvelman HJ, Vletter WB, Ten Cate FJ, Geleijnse ML. Left ventricular twist and untwist in aortic stenosis. Int J Cardiol. 2011;148:319-24.
  Schultz CJ, Tzikas A, Moelker A, Rossi A, Nuis RJ, Geleijnse MM, van Mieghem N, Krestin GP, de Feyter P, Serruys PW, de Jaegere PP. Correlates on MSCT of paravalvular aortic regurgitation after transcatheter aortic valve implantation using the medtronic CoreValve prosthesis. Catheter Cardiovasc Interv. 2011;78:446-55.
  Nuis RJ, Piazza N, Otten A, Tzikas A, Van Mieghem NM, Schultz C, van Geuns RJ, Serruys PW, de Jaegere PP. In-hospital complications after transcatheter aortic valve implantation revisited according to the Valve Academic Research Consortium definitions. Catheter Cardiovasc Interv. 2011;78:457-67.
  van Mieghem NM, Nuis RJ, Tzikas A, Piazza N, Schultz C, Serruys PW, de Jaegere PP. Prevalence and prognostic implications of baseline anaemia in patients undergoing transcatheter aortic valve implantation. EuroIntervention 2011;7:184-91.
  Nuis R, Van Mieghem N, Schultz C, Tzikas A, Van Der Boon R, Maugenest A-M, Cheng J, Piazza N, van Domburg R, Serruys PW, de Jaegere P. Timing and potential mechanisms of new conduction abnormalities during the implantation of the Medtronic CoreValve system in patients with aortic stenosis. Eur Heart J. 2011;32:2067-74.
2010 Tzikas A, Piazza N, Geleijnse ML, van Mieghem N, Nuis RJ, Schultz C, van Geuns RJ, Galema TW, Kappetein AP, Serruys PW, de Jaegere PP. Prosthesis-patient mismatch following transcatheter aortic valve implantation with the CoreValve Revalving System in patients with aortic stenosis. Am J Cardiol. 2010;106:255-60.
  Tzikas A, Piazza N, van Dalen BM, Schultz C, Geleijnse ML, van Geuns RJ, Galema TW, Nuis RJ, Otten A, Gutierrez-Chico JL, Serruys PW, de Jaegere PP. Changes in mitral regurgitation after transcatheter aortic valve implantation. Catheter Cardiovasc Interv. 2010;75:43-9.
  Tzikas A, Schultz C, Van Mieghem NM, de Jaegere PP, Serruys PW. Optimal projection estimation for transcatheter aortic valve implantation based on contrast aortography: validation of a prototype software. Catheter Cardiovasc Interv. 2010;76:602-7.
  Schultz C, Moelker A, Piazza N, Tzikas A, Otten A, Nuis RJ, van Geuns RJ, de Feyter P, Krestin G, Serruys PW, de Jaegere PP. Three dimensional evaluation of the aortic annulus using multislice computer tomography. Are manufacturer’s guidelines for sizing helpful? Eur Heart J. 2010;31:849-56.
  Van Mieghem NM, Piazza N, Anderson RH, Tzikas A, Nieman K, McGhie JS, Geleijnse ML, Feldman T, Serruys PW, de Jaegere PP. Anatomy of the mitral valvar complex and its implications for transcatheter interventions for mitral regurgitation. J Am Coll Cardiol. 2010;56:617-26.
  Van Mieghem N, Nuis R, Piazza N, Tzikas A, Ligthart J, Schultz C, de Jaegere PP, Serruys PW. Vascular complications with transcatheter aortic valve implantation using the 18 Fr Medtronic CoreValve System®: the Rotterdam experience. EuroIntervention 2010;5:673-679.
  Van Mieghem NM, Tzikas A, Nuis RJ, Schultz C, de Jaegere PP, Serruys PW. How should I treat a staggering TAVI procedure? EuroIntervention 2010;6:418-423.
  Tzikas A, Piazza N, Serruys PW, de Jaegere P. Transcatheter Mitral Valve Repair: Is there a future? Hospital Chronicles 2010; Suppl. 149-50.
  Piazza N, Tzikas A, Van Mieghem NM, Lange R, de Jaegere P, Serruys PW. Interpreting the current data on transcatheter aortic valve implantation: a difficult task. Eur Heart J. 2010;12 Suppl E:E41-E45.
  Schultz C, Moelker A, Tzikas A, Piazza N, de Feyter P, van Geuns RJ, Serruys PW, Krestin G, de Jaegere P. The use of MSCT for the evaluation of the aortic root before transcutaneous aortic valve implantation: the Rotterdam approach. EuroIntervention 2010;6:505-511.
  Piazza N, Nuis RJ, Tzikas A, Schultz C, Onuma Y, Otten A, Garcia Garcia H, van Domburg R, van Es GA, van Geuns RJ, de Jaegere PP, Serruys PW. Persistent conduction abnormalities and requirements for pacemaking 6 months after transcatheter aortic valve implantation. EuroIntervention 2010;6:475-484.
  Piazza N, Wenaweser P, van Gameren M, Pilgrim T, Tzikas A, Otten A, Nuis R, Onuma Y, Cheng JM, Kappetein AP, Boersma E, Juni P, de Jaegere P, Windecker S, Serruys PW. Relationship between the logistic EuroSCORE and the Society of Thoracic Surgeons Predicted Risk of Mortality score in patients implanted with the CoreValve ReValving System-A Bern-Rotterdam Study. Am Heart J. 2010;159:323-329.
  Schultz CJ, Moelker A, Tzikas A, Rossi A, van Geuns RJ, P de Feyter, Serruys PW, de Jaegere PP. Cardiac CT: necessary for precise sizing for transcatheter aortic valve implantation. EuroIntervention 2010;6 Suppl G:G6-G13.
2009 Tzikas A, Schultz C, Piazza N, van Geuns RJ, Serruys PW, Jaegere PP. Perforation of the membranous inter-ventricular septum following transcatheter aortic valve implantation. Circulation Cardiovasc Interv. 2009;2:582-3.
  Piazza N, Tzikas A, de Jaegere PP, Serruys PW. Transcatheter aortic valve implantation: what lies ahead? Confluence – Issues in Interventional Cardiology 2009;1:1-7.

BOOKS – JOURNALS EDITOR

2017

Interventional Cardiology Clinics. Special Issue on Left Atrial Appendage Closure. Elsevier, 2018. (Guest editor)

2017
2017

Clinical cases in Left Atrial Appendage Occlusion. Springer Publishers, 2017. (Editor)

2017
2017

Textbook of Catheter-based Cardiovascular Interventions; Knowledge-based approach, 2nd edition, Springer Publishers, 2017. (Author)

2017
2016

Left Atrial Appendage Closure: Mechanical Approaches to Stroke Prevention in Atrial Fibrillation, Humana Press, 2016. (Author)

2016
2010

The role of advanced imaging in Transcatheter Aortic Valve Implantation, Ziti Publications, 2011. (Editor)

2010
2009

Transcatheter aortic valve implantation. Tips and tricks to avoid failure. New York: Informa Healthcare, 2009. (Author)

2009

ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

 • Journal of American College of Cardiology
 • European Heart Journal
 • Journal of American College of Cardiology – Cardiovascular Interventions (Editor Consultant)
 • International Journal of Cardiology
 • American Journal of Cardiology
 • EuroIntervention Journal (Associate Editor)
 • Canadian Journal of Cardiology
 • Expert Reviews of Cardiovascular Therapy
 • Interventional Cardiology
 • Trends in Cardiovascular Medicine
 • Aging Health
 • Hellenic Journal of Cardiology
 • Europace
 • Cardiology Journal
 • Journal of Interventional Cardiology
 • Journal of Diabetes
 • Scientific Reports
 • Cardiovascular Diagnosis and Therapy
 • Case Reports in Cardiology
 • European Journal of Neurology

ΕΡΕΥΝΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 • Δείκτης Η index 32, i-10 Index 44 με περισσότερες από 2.750 αναφορές (citations) στην εργασία του.
 • Προσκεκλημένος ομιλητής/πρόεδρος, πραγματοποίηση επεμβάσεων σε ζωντανή μετάδοση (live cases) από το χειρουργείο σε 182 διεθνή συνέδρια, σε 20 χώρες.
 • Εκπαιδευτής (proctor) σε περισσότερες από 700 επεμβάσεις δομικών και συγγενών καρδιοπαθειών σε 30 χώρες.

   

Play Video
Play Video
Scroll Up
sexshop